Kronika

Datum: 24. 6. 2011

22.

Program: Slávka - Pizza party, rozloučení s o. Miloslavem
Přítomní: Janča, Láďa, Lucka, Míla, Lucka, Barča, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Páťa, Tom, Tonda

Přijeli posedět přátelé, protože přišel poslední pátek, pizza párty. Naše setkání jsme zahájili modlitbou (tentokrát anglickou verzí modlitby Otče náš). Všichni byli hladový, a proto jsme si rozkrájeli skvělé jídlo, které zahnalo hlad.

Zahráli jsme si několik her. Pro začátek jsme se rozdělili do dvou skupin, které měly za úkol zjistit, jak se členové znají navzájem. Dávali jsme dohromady co nejvíce zálib, vlastností, které máme všichni ve skupině společné. Ti, co vymysleli více, vyhráli. Výkony byly velice vyrovnané, byl to souboj ujedený a těžký :-D. Protože se kvapem blíží prázdniny, vytáhli jsme si z pomyslného klobouku jméno někoho ze spolča, na koho budeme obzvlášť myslet, daná osoba by na konci prázdnin měla přijít na to, kdy jí byl "Andělem strážným".

Potom Slávka vytáhla z rukávu hru, ve které jsme nejprve poslali za dveře Lucku, s kterou jsme hráli hru, ve které měla poznat, jakým systémem jí odpovídáme na její otázky (působili jsme fakt „jak“ z blázince :-D). Z dalšího rukávu pak vytáhla hru, ve které bylo účelem poslat za dveře Lucku B. Ta měla po té, co jsme se přemístili na jiné místo, poznat, kdo a kde seděl prve. Pak třeba z nohavice nám Slávka sdělila pokyn další aktivity. Ta zněla poslat za dveře Tondu a dát mu ten samý úkol. Poradil si s ním však stejně dobře jako Lucka, přestože jsme zvýšili level. Z druhé nohavice jsme opět poslali za dveře další oběť - tou se stala Páťa, která měla také poznat systém, ze kterého jsme se o ní od Barči jakože dozvěděli nějakou „pomluvu“. To je ale blbost! Nakonec Páťa sama přišla na to, že jí jen hloupě odpovídáme na otázky podle toho, na kterou hlásku končí, a žádný trapas jsme se nedozvěděli.

Jako poslední byli za dveře posláni Lucka a Míla. Lucka dostala instrukce, jak má Mílu se zavázanýma očima dovést k dárečku - na památku a jako poděkování za rok strávený s námi - který jsme mezitím, než si spolu domluvili tleskací a dupací signály, pečlivě schovali (asi ne moc dobře, když ho našel :-D). Ještě předtím jsme mu slavnostně přednesli naše díky a přání začínající vždy stejně jako naše jméno, ale to až poté, co si nás seřadil podle křestních jmen a následně podle příjmení do řady. Od Míly jsme taky byli obdarováni, a sice Milou a k tomu upomínkou na jeho primici. Stihli jsme také konečně učinit společné foto. Závěrem jsme za vše poděkovali, pomodlili se - delší modlitba s vlastními prosbami, chválami, díky za společná setkání, místo čtení z Písma jsme zazpívali žalm 8 a na závěr po české modlitbě "Otče náš" a "Pod ochranu tvou" nám Míla naposledy dal požehnání - a šli přímo domů. Jen tak slogan nakonec: MILUJEŠ MĚ?... :-)

Monča

Datum: 17. 6. 2011

21.

Program: Lucka B. + Barča H. - Násilí a šikana
Přítomní: Láďa, Lucka, Míla, Jirka, Lucka, Barča, Kuba, Barča, Tonda

Přestože je už doba školních výletů, sportovních kurzů a exkurzí, sešli jsme se v pěkném počtu. Po ukončení velmi náročné činnosti, kterou si vzala na starost BarčaH - narovnání bábovky na talíř, jsme začali modlitbou (stejně jako celý program ji měly společně na starost Lucka s Barčou) s Mílovým požehnáním jídla a snad i nás ;-). Poté následovala písnička. Chvíli jsme debatovali, co bude dál. Nakonec BarčaH vyrukovala s hrou Upír. (Jeden jako upír stojí uprostřed kroužku. Když si vyhlídne svoji oběť, pomalu se k ní blíží. Jakmile to oběť zaregistruje, hledá pomoc u ostatních - musí se na někoho upřeně koukat a ten musí říct jméno oběti - tím je zachráněna. Když jméno nestihne říct dříve, než k ní upír dojde, stává se oběť upírem.) Když jsme to všichni jakžtakž pochopili, pustili jsme se do realizace hry. Celkem nám to šlo až na nějaké jedince s delším vedením (ehm, mně to moc nešlo), časem jsme ale všichni získali cvik.

Potom jsme se zpět posadili ke stolu a přišlo na řadu téma. Povídali jsme a povídali - probrali jsme šikanu a násilí z mnoha stran. Nejprve nám holky přečetly krátký úvod a zajímavou básničku z knížky Životní problémy očima křesťanů, následně se rozpovídali všichni. Mluvili o tom, co je právě napadalo, většinou šlo přímo o zážitky. Pak jsme ještě chvíli debatovali, kdo bývá nejčastěji šikanován. Poté, co BarčaH za všechny popřála Tondovi k svátku, jsme se přesunuli do kroužku na zem a zahráli si ještě jednu hru - známé a oblíbené "Městečko Palermo". Když vrah všechny pozabíjel, zbyl čas už jen na krátkou závěrečnou modlitbu s písničkou. Potom jsme se, pozitivně naladěni z dnešního spolča, rozprchli do svých domovů.

Slávce v hudebce vyprávěla BaCh

Datum: 3. 6. 2011

20.

Program: Kuba + Láďa - Aktivity
Přítomní: Láďa, Lucka, Míla, Barča, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Páťa, Tonda

Spolčo začínalo pěknou modlitbou. Po modlitbě si vzali program Láďa s Kubou. Program si připravili pěkný a pestrý. Téma nebylo žádné. Kluci si pro nás připravili hru Aktivity. Po té, co jsme si připravili hru, jsme se rozlosovali do dvojic a vyjasnili si pravidla. Tak jsme chtěli začít hrát, když v tom zazvonil zvonek a přišla Lucka, která donesla kyblík třešní a krabici buchet od maminky. Střídali jsme se, postupně jsme si brali kartičky různých obtížností a museli jsme je namalovat, říci slovy, nebo zahrát pantomimou. U této hry jsme se zasmáli a pobavili. Pak Kuba musel odjet na trénink. Pomodlili jsme se na závěr (dnešní radostné evangelium Jan 16, 20 - 23) a v pokoji, míru a radosti jsme odcházeli (odjížděli) zpět do našich domovů.

Páťa

Datum: 27. 5. 2011

19.

Program: Barča Ch. + Páťa + Slávka - Odpuštění
Přítomní: Lucka, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Páťa, Tom, Tonda

Páteční spolčo začalo jako již tradičně společnou modlitbou, četbou písma svatého a především zamyšlením se nad celkovým smyslem odpuštění. Následoval holkami připravený program. Vyslechli jsme si příběhy, které jsme si prodiskutovali ve dvou skupinkách a následně každá skupina argumentovala proč jsem pro kladnou či zápornou variantu řešení problému.

Dnes byl velmi zamilovaný den - každý z nás měl v jeden den hned 7 „randíček“ . Ale vše bylo jinak než se může na první pohled zdát. „Rande“ = zajímavá poznávací komunikační hra. Myslím, že to bylo velmi zajímavé poznat se s vámi se všemi trochu jiným způsobem. Nechci dále zapomenout na dárečky, které jsme si odnesli domů (pokud na ně někdo jaksi nezapomněl). Po poděkování našemu „Nejvyššímu“ jsme se rozešli v radosti, klidu, s láskou a s Pánem Bohem domů.

Monča

Datum: 20. 5. 2011

18.

Program: Slávka - sportovní spolčo
Přítomní: Lucka, Míla, Tomáš, Zuzka, Jirka, Lucka, Barča, Monča, Barča, Slávka, Páťa, Tom, Tonda

Dnes pro nás program připravila Slávka. Každému rozdala lístečky s otázkami. Tentokrát se neprověřovaly naše znalosti, spíše jsme měli vyjádřit svůj postoj ke spolču. Proč vůbec trávím páteční odpoledne tímto způsobem? Nebo proč tomu tak není? Podobné otázky anonymního dotazníku nás přiměly zamyslet se. Úplně na začátku jsme se pod Mílovým vedením trošku netradičně pomodlili „třináctek“ růžence. Mezi jednotlivými Zdrávasy jsme předčítali vždy jeden verš z nedělního evangelia.

Poté s míčem směřujeme na basketbalové hřiště a zbytek věnujeme aktivní hře. Cestou jsme se ještě stavili na zmrzlině.

Po rozumném uvážení se rozcházíme každý svým směrem. Dnes bez závěrečné modlitby, bez hudby, a přece s úsměvem :-).

Bára H.

Datum: 29. 4. 2011

17.

Program: Monča + Tom - Eutanázie
Přítomní: Láďa, Lucka, Míla, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Páťa, Tom, Tonda

Po menší přestávce jsme se opět sešli, dokonce k nám přibyl nový člen, Páťa. Poté jsme se všichni museli soustředit na program Monči a Tomáše, to nám dalo také dost práce. Když konečně Monča začala svou prezentaci na téma eutanazie, zjistili jsme, že se neshodneme na rychlosti překlepávání stránek prezentace (jen drobné nedorozumění, které jsme rychle a s humorem vyřešili). Nakonec si myslím, že to bylo poučné a zajímavé, dozvěděli jsme se něco nového. Došlo i na zamyšlení, kdy jsme mohli sdílet své názory a své myšlenky (Je vždy eutanazie špatná? Setkali jste se někdy s umírajícím?). Bohužel jsme zjistili, že nemáme nic moc k jídlu. Vše, ale nakonec zachránila Slávka, která ze své kouzelné kabelky postupně vyndávala různé ovoce, které postupně Míla krájel a dával na stůl, sám ovšem také nezůstal pozadu a donesl nám velký velikonoční perník a čokoládové figurky. Postupem času a povídání (rozmlouvání) jsme vše snědli, pomodlili se a v pokoji a radosti odešli (odjeli) domů.

Jakub

Datum: 8. 4. 2011

16.

Program: Monča + Tom - Tvorba kalendáře
Přítomní: Janča, Míla, Jirka, Lucka, Monča, Barča, Slávka, Tom, Tonda

Tento den jsme si zdokonalili naši uměleckou zdatnost, a tak jsme udělali kalendář, tedy alespoň jeho podklad. A tak jsme se pomodlili a zazpívali a pustili se do práce. Po schválení návrhu, že přes celou plochu papíru bude kříž (všichni hned souhlasili) ho Lucka nakreslila v tmavě hnědé barvě. Další částí programu bylo zvěčnění jeho obrázku též na tento papír. Jako první začala Slávka, která nakreslila do středu kříže v pozadí slunce. Poté si každý rozmyslel, co nakreslí. Někdo stihl více obrázků, ale nakonec z toho vzniklo krásné pozadí pro náš nový kalendář.

Jirka

Datum: 1. 4. 2011

15.

Program: Slávka - postní doba na vlastní kůži
Přítomní: Janča, Láďa, Lucka, Míla, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Tom, Tonda

Dnes to bylo vcelku netradiční, přesto jsme jako obvykle začali písničkou a modlitbou - ta byla dnes (i kvůli tématu celého spolča) trochu delší, četli jsme žalm 23, poté byl prostor na vlastní prosby, díky, chvály. Po chvilkovém očichání a rozkoukání (jak každý z nás prožívá postní dobu nikdo moc říkat nechtěl) jsme zjistili, že všichni přítomní mají stále dvě ruce, dvě nohy a jeden pár očí, což pro nadcházející činnost bylo důležité, avšak po ní jsme již vše na svých místech mít nemuseli.

Vydali jsme se za faru na zahradu, kde nás čekal hlavní a pro některé z nás ne zcela bezpečný program. Většina stromů byla už ořezaná, případně ostříhaná a po chvilkové předmluvě o tom „co a jak“ jsme se pustili do práce. Jako brigádníci jsme nosili větve do kontejneru, ve kterém Láďa a následně i Janča s Tondou úspěšně za nás vraceli útok větvím svými podrážkami a nezůstalo jen u šlapání! Nakonec nebylo nouze ani o otevřené zlomeniny, naštěstí pouze na straně protivníka. Po odtahání větví a sesbírání většiny větviček jsme se navrátili na faru, kde na nás ještě čekal kousek postního pokrmu od Slávky, který se pro postní dobu více než hodil a mně udělal velkou radost. Připomínal trochu preclíky, ale těsto, jak jsme se dozvěděli, bylo bramborové. Po Mílově požehnání jsme se rozloučili a následovalo zasedání Týmu.

Snad takovýchto zajímavých a stmelujících zpestření bude více!

Slávce nadiktoval Tom

Datum: 25. 3. 2011

14.

Program: Míla - Nejpřísnější rodiče na světě
Přítomní: Láďa, Míla, Lucka, Barča, Jirka, Slávka, Tonda

Po modlitbě s písničkou jsme se pustili do dortu, který Míla přivezl, abychom oslavili slavnost Zvěstování Páně (a také zmenšili farní mrazákové zásoby :-)). Míla obstaral film ze seriálu „Nejpřísnější rodiče na světě“, kdy dva mladí lidé z Velké Británie odjeli do vzdáleného Libanonu a museli se přizpůsobit místnímu režimu, kultuře, zvykům. Byly zde zachyceny velmi silné momenty, kdy rozmazlená mládež z domova zvyklá, že si může vše dovolit, zjišťuje, že některé věci jim neprojdou. Že smysl života můžeme hledat i jinde než ve frajerství, líčení a pití alkoholu a že omluva není prohra, ale naopak vítězství. Video bylo velmi poučné a každý si z něho mohl něco odnést.

Poté nám náš duchovní otec odpověděl na otázky z „dotazníku“ - co znamená slovo „Hosana“, rozdíl mezi 6. a 9. přikázáním, jak v praxi provést Mt 5, 23 - 24, když brácha nemá zájem o smíření. Odpovědi jsme též vyhledávali v Bibli. Po písničce a modlitbě, při které jsme četli evangelium z dnešní slavnosti (Lk 1, 26 - 38), jsme se rozešli do kuchyňky mýt nádobí, nebo na autobus.

Slávka s Tondou

Datum: 18. 3. 2011

13.

Program: Janča - Smysl života
Přítomní: Janča, Míla, Jirka, Lucka, Bára H., Kuba, Barča, Slávka

Konečně se počet účastníků trochu osvěžil. Jako vždy jsme spolčo započali modlitbou. Poté již vzala vše do svých rukou Janča. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a v každé jsme se měli zamyslet nad otázkami (jaký by měl být náš smysl života, proč někdo smysl života ztratí), které nám Janča dala. Pak jsme se zase posadili k jednomu stolu a o daných otázkách jsme přemýšleli společně.Následně nám přečetla část textu, který souvisel s videem (Exit 316), na které jsme se ještě ze začátku podívali, a zase jsme měli nad čím přemýšlet. Nakonec jsme se opět pomodlili a rozešli jsme se do svých domovů.

Láďa

Datum: 4. 3. 2011

12.

Program: Míla - Biblické RISKUJ!
Přítomní: Láďa, Míla, Monča, Tom, Tonda

Tentokrát jsme se sešli v přece jen menším počtu než minule. Začali jsme písničkou a modlitbou. O buchtu, která se trochu přilepila, se postaral Tomáš. Ale byla moc dobrá. Následoval rozhovor o sobotě 26. března, kdy se koná duchovní obnova a sportovní odpoledne. Potom se hodně dlouho přemýšlelo, co si zahrát za hru, až nakonec přišel s vynikajícím nápadem Tom - hra se sirkami. Byl to velice napínavý souboj. Následně s nápadem přišel Míla, že si zahrajeme Biblické RISKUJ!. Rozdělili jsme se na dvě skupiny: Láďa s Tondou a Tom s Mončou; Míla překlepával otázky a odpovědi. Vyhrál Láďa s Tondou. Proběhla modlitba a rozešli jsme se domů.

Láďa

Datum: 25. 2. 2011

11.

Program: Míla - Proč je Bůh ve Starém zákoně tak krutý?
Přítomní: Janča, Míla, Lucka, Barča, Slávka, Tom

Dnešní sezení jsme tradičně zahájili modlitbou a hrou (musíme se stále držet stolu a jeden se zavázanýma očima se nás musí šátkem dotknout). Následně jsme na papír napsali nahodilé vlastnosti, které nás napadly, a pak jsme se je snažili „aplikovat“ na Boha a říci si, jaký Bůh je.Předčítali jsme si úryvky z bible - ze Starého zákona, diskutovali a přemýšleli, přičemž jsme se příležitostně občerstvovali Slávčinou vynikající buchtou. Došli jsme k závěru, že Bůh vlastně krutý není, jen v dávných dobách, kdy bylo „správné“ vraždit, „musel na lidi pomalu“. A nakonec jsme se rozloučili modlitbou a v klidu se rozešli domů.

Lucka

Datum: 18.2. 2011

10.

Program: Tonda - hra ve městě
Přítomní: Barča, Slávka, Tonda

Tentokrát jsme se sešli v poněkud menším počtu než obvykle, protože převážná část spoluspolečníků podlehla zákeřným chorobám, nebo se z jiných závažných důvodů nemohla dostavit. Přesto jsme neklesli na mysli (smutek nám pomohla překonat výborná buchta, kterou nám nejen na rozveselení donesla Barča) a s chutí se zapojili do akčního programu připraveného Tondou. Úkol zněl jasně: „Na čtyřech místech c Holicích najít ukrytou krabičku s částmi verše - z úryvku evangelia - a při tom se nenechat chytit zlými skřítky, kteří by nás o trofej připravili“. Nedělní evangelium jsme si v rámci závěrečné modlitby také celé přečetli. Přestože jsme na spolču byli tři, hodinku a půl jsme si jaksepatří užili, protože když jsme tři, není nikdo sám.

Slávka

Datum: 28. 1. 2011

9.

Program: Tom + Zuzka - Modlitba
Přítomní: Janča, Míla, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Tom

Tradičně jsme páteční spolčo začali modlitbou (tentokráte bez hudebního doprovodu), tou jsme vlastně i pokračovali a i skončili :-), protože Tomáš se Zuzou si pro nás připravili téma zaměřené na modlitbu. Nechyběl ani čaj a Janča nám donesla výbornou tvarohovou buchtu, tak jsme hlady ani žízní netrpěli :-). Ve dvou skupinkách jsme se zamýšleli nad záludnými otázkami (např. zda se modlíme za zvířata, co všechno má být součástí ranní a večerní modlitby) a po vypršení časového limitu jsme všichni společně zhodnotili své návrhy a nápady, případně se obohatili o další. Víc už se do hodiny a půl nevešlo, po závěrečné modlitbě už Jeleňáci pospíchali na autobus, ostatní se rozloučili až po mši svaté.

Spolupráce Slávky a Monči

Datum: 21. 1. 2011

8.

Program: Slávka - hry s jídlem
Přítomní: Janča, Láďa, Míla, Zuzka, Jirka, Lucka, Tomáš, Monča, Kuba, Barča, Slávka, Anička,Tom

Nastal den D! Den oslavy Mílových narozenin. Sešli jsme se v téměř plné sestavě mimo nemocných, které skolili bacili :-). Program měla na starost Slávka. Začali jsme jako obvykle písničkou a modlitbou. Následovalo pár organizačních drobností a pak už jsme to „rozjeli“ gratulací. Za holky byl plán předat extra upečený dort a za kluky čuník :-). Ale nakonec bylo vše v pořádku, Míla byl obdarován pořádnou flákotou masa a sladkou krtinou přímo od Krtečka, který byl jako trofej vytažen z „nory“ :-). Dalším překvapením byla dýka proti všem špatnostem, aby mohl bojovat proti všemu zlému, a nakonec na řadu přišlo šampáňo :-).

Po řádné oslavě jsme zase jen jedli a pili. Jedna ze Slávkou přichystaných her spočívala v najití takzvaných jídelních kuponů a následném nákupu surovin v obsluhovaném krámku . Velice zvláštní kombinace chutí snad nikomu neublížily nebo nezpůsobily nějaké zdravotní problémy. Čas nám utekl tak rychle, že jsme ho ani nestačily zaregistrovat a na poslední hřeb večera připadla ještě jedna hra s jídlem - konkrétně s lentilkami, které jsme nejprve museli přenést z místa na místo a za odměnu si každá skupina svoji hromádku mohla i vychutnat (i když třeba ze země - o to byly lepší :-)). Vítězné družstvo se mohlo za odměnu pomodlit, poražení měli za úkol umýt nádobí. Nakonec jsme všichni společnými silami uklidili a rozjeli se do svých domovů.

Monča a Slávka

Datum: 7. 1. 2011

7.

Program: Jirka + Lucka - hra Aktivity
Přítomní: Janča, Láďa, Míla, Jirka, Lucka, Barča H., Barča, Slávka, Tom, Tonda

Povánoční spolčo jsme začali již tradiční modlitbou a následným občerstvením. Nechyběl jako vždy čas a Jirka upekl výbornou buchtu. Zavzpomínali jsme na Vánoce a prázdniny a Láďa nám zahrál k písničce, se kterou odstartoval program připravený sourozenci Jirkou a Luckou. Připravili si hru „Aktivity“, všeobecně známou a oblíbenou aktivitu. :-) Rozdělili jsme se na dvě družstva a soupeřili mezi sebou v pantomimě, mluvení a kresbě. Nastaly vtipné situace, kdy Míla nevěděl, co to je „chrpa“, když měla Slávka v pantomimě předvést „dobu ledovou“ nebo Míla „mozek“ (někteří hádali: hlava, vlasy, mozek, mozeček...). Výborná zábava tedy nechyběla a modlitba uzavřela páteční spolčo.

Janča

Datum: 17. 12. 2010

6.

Program: Slávka + Barča Ch. - světové Vánoce
Přítomní: Janča, Láďa, Míla, Jirka, Kuba, Barča, Slávka, Tonda

Po úvodní písničce a modlitbě jsme společně hodnotili dosavadní spolča - co se komu (ne)líbilo a určili si, o co se kdo bude starat - služby na jídlo, témata, písničky, kroniku.. Barče jsme popřáli k narozeninám a stylově Mílovi k svátku. Všechny dárky začínaly stejně jako jeho jméno. Mrkev - aby byl zdravý, med - aby si osladil život, matematika - aby s námi vždycky počítal. Pak jsme z Mílova dotazníku vybírali témata, která by se nám do příštího roku nejvíce líbila.

Konečně vánoční téma. Cukroví každý donesl tolik, že jsme ani všechno nestačili sníst. K tomu jsme popíjeli pravý vánoční čaj. Ve skupinkách jsme se snažili co nejrychleji přiřadit stát k „donašeči dárků“. Závěr spolča byl spíše na zamyšlení. Kreslili jsme ten nej dárek, který jsme kdy dostali. Z krátkého příběhu ovšem vyplynulo, že bychom si měli někdy uvědomit, že nejsou důležité věci, ale lidi. Že nepotřebujeme mít nejdražší novinky, ale potřebujeme, aby nás měl někdo rád. I to jsme pak vložili do závěrečné modlitby, protože Bůh nás má rád stále.

Tonda Vlach

Datum: 3. 12. 2010

5.

Program: Monča + Barča H. - antikoncepce
Přítomní: Míla, Lucka, Barča H., Monča, Kuba, Barča, Slávka, Tonda

Dnes se modlitby ujala Monča, „Slávka opět pekla“. Poté jsme hráli „Elektriku“ (plácání rukou na stole, musí být zachován správný směr) - po velkém boji vyhrál Kuba se Slávkou. Barčám jsme popřáli k blížícímu se svátku a pak jsme se už dívali na prezentaci o typech antikoncepce, názoru církve a papežově postoji. Rozdělili jsem se na dvě skupiny a říkali si různé názory na otázky týkající se této problematiky (jak se na antikoncepci díváme my; zda o ní mluví spolužáci; co bychom řekli manželům, o kterých víme, že antikoncepci využívají,…). Následně jsme vše dohromady zhodnotili a Míla se nám snažil vysvětlit postoj církve.

Tonda Vlach

Datum: 26. 11. 2010

4.

Program: Tonda, Kuba, Láďa - Písničky
Přítomní: Janča, Láďa, Míla, Lucka D., Barča H., Monča, Kuba, Barča, Maruška, Vendy, Slávka, Tom, Tonda

Začali jsme tradičně písničkou a modlitbou. Slávka zase přinesla nějakou buchtu, aby nám nekručelo v břiše. A jelikož k nám přibyly další tváře, znovu jsme si zahráli seznamovací hru s ručníkem. Potom kluci vzali do rukou své nástroje a začal boj mezi dvěma skupinkami, která podle jejich hry uhodne více písniček. Kluci hráli, případně broukali melodii a my jsme v první fázi měli hádat název písničky a potom co nejrychleji začít zpívat alespoň první sloku písničky. Tím jsme zabili zbytek času. Na konci měl Kuba delší modlitbu, kdy každý mohl přidat vlastní prosbu nebo díky.

Barča Chytková

Datum: 19. 11. 2010

3.

Program: Program: Janča - Kristus Král
Přítomní: Janča, Lucka B., Láďa, Jirka, Lucka D., Barča Ch., Slávka, Tonda

Tentokrát nám Slávka doopravdy pekla. Na začátek byla opět modlitba, Láďa vzal kytaru, a tak jsme hodnou chvíli zpívali písničky a při tom čekali, jestli ještě někdo přijde. Když přišla Lucka D., usoudili jsem, že už déle čekat nebudeme a Janča začala povídat na své téma. Říkala nám o Kristu Králi, o Jeho království, a přečetla krátký příběh na zamyšlení. Pak byl prostor na vlastní názor. Z počátku skoro nikdo nemluvil, ale nakonec jsme se rozpovídali tak, že jsme si ani nevšimli, že už je pět hodin a musíme končit.

Barča Chytková

Datum: 5. 11. 2010

2.

Program: Míla - Dušičky (odpustky, očistec)
Přítomní: Janča, Míla, Láďa, Barča H., Slávka, Tonda

Začali jsme písničkou a modlitbou. „Slávka pekla“ :-), tak jsme se dobře najedli a pak hráli hru „Panenka/Panáček“ (zda se jedná o panenku či panáčka se pozná podle způsobu držení tužky, tónu hlasu, mimiky apod.) a „Pustý ostrov“ (každý říká, co si vezme s sebou na pustý ostrov, a musí zjistit, na čem závisí, jestli si danou věc (ne)může vzít). Potom jsme se rozdělili do skupinek a říkali, co myslíme, že jsou odpustky, k čemu slouží a zda v dnešní době ještě stojí za to, nad něčím takovým přemýšlet. Následně jsme kreslili, jak si představujeme očistec. Tak vznikla teorie výtahu a žebříku :-). Po modlitbě a písničce jsme se zase na týden rozloučili.

Tonda Vlach

Datum: 22. 10. 2010

1.

Program: Míla - přátelství
Přítomní: Janča, Láďa, Míla, Tomáš H., Monča, Kuba, Barča Ch., Slávka, Tonda

Začali jsme modlitbou. Láďa hrál na kytaru písničky. Holky nám uvařili moc dobrý čaj a Míla přinesl Marlenku, kterou (jako) Slávka pekla. Potom jsme hráli seznamovací hru s ručníkem - jeden je uprostřed kruhu a musí bouchnout toho, jehož jméno bylo právě vysloveno, dřív, než dotyčný řekne jméno někoho dalšího. Míla nám k tématu na notebooku pustil krátký příběh o přátelství (Exit 316), vytvořili jsme skupinky (cca po dvou lidech) a vymýšleli vlastnosti dobrého přítele. Ty, které jsme považovali za nejdůležitější, jsme pantomimou předvedli ostatním, kteří hádali, o jakou vlastnost jde.

Nakonec jsme od Slávky dostali písemku, přesněji řečeno dotazník, abychom napsali, jak si spolčo představujeme. Z dotazníků vyplynulo, že se budeme setkávat každý pátek (kromě prázdnin, vikariátních setkání apod.) od 15:30 do 17:00 a program budeme tvořit společně.

Barča Chytková